27. oktober 2017

VOLVOS NULLVISJON

Nullvisjonen, eller 2020-visjonen, handler om å redusere antall mennesker som dør eller blir alvorlig skadet i trafikkulykker til null. Å beskytte og ha omsorg for mennesker er selve kjernen i Volvo Cars sin filosofi, og derfor forplikter vi oss til å redde liv.

«Biler kjøres av mennesker. Derfor er sikkerhet det grunnleggende i alt vi gjør hos Volvo.»

Kunnskap er nøkkelen
For å gjøre Volvo verdensledende innen sikkerhet, brukes metoder som er unike og kombinerer omfattende forskning, datasimuleringer og tusenvis av kollisjonstester med data fra virkelige kollisjoner. Volvo ønsker å sette en stopper for dødsfall og alvorlige skader i bilulykker med kontinuerlig læring og innovasjon.

Teknologi som redder liv
Volvo har oppfunnet noen av de viktigste nyvinningene i historien innen bilsikkerhet, bl.a. tre-punktsbeltet – som i dag brukes i alle typer biler og har reddet over en million liv. For å oppnå 2020-visjonen, er Volvos biler fullpakket med avanserte funksjoner og teknologi som stadig er i utvikling.